Image default
Tin tức

Các bước quyết toán thuế TNCN cho cá nhân tự quyết toán thuế

Đối với những cá nhân tự quyết toán thuế thì các bước quyết toán thuế TNCN này có gì khác biệt so với việc ủy quyền cho tổ chức, doanh nghiệp? và cá nhân có thu nhập như thế nào thì phải tự quyết toán thuế với cơ quan thuế? Cùng chúng tôi tìm hiểu trong bài viết dưới đây.

Đối tượng phải trực tiếp đi quyết toán thuế với cơ quan Thuế

Theo Thông tư 111/2013/TT-BTC tại Điều 26, Khoản 2 quy định về khai thuế, quyết toán thuế TNCN như sau:

Cá nhân thuộc các trường hợp được ủy quyền cho tổ chức quyết toán thay nhưng đã được cấp chứng từ khấu trừ thuế TNCN (trừ trường hợp chứng từ khấu trừ thuế đã bị thu hồi và hủy).

Cá nhân không thuộc trường hợp được ủy quyền cho tổ chức quyết toán thay, bao gồm:

quyết toán thuế TNCN

– Cá nhân có thu nhập từ tiền công, tiền công ký hợp đồng lao động từ 3 tháng trở lên tại một người sử dụng lao động, đồng thời cá nhân này có thu nhập vãng lai trên 10 triệu đồng/tháng hoặc cá nhân chưa khấu trừ thuế (bao gồm trường hợp chưa đến mức khấu trừ và đã đến mức khấu trừ nhưng không khấu trừ).

– Cá nhân chỉ có khoản thu nhập vãng lai đã khấu trừ thuế theo tỷ lệ 10%.

– Cá nhân có khoản thu nhập từ tiền công, tiền lương đã ký hợp đồng lao động từ 3 tháng trở lên với 2 đơn vị trở lên trong năm.

Lưu ý: Đối với trường hợp cá nhân xác định không phải nộp thêm thuế TNCN khi quyết toán hoặc có số thuế nộp thừa nhưng không có nhu cầu hoàn lại thì không cần phải thực hiện quyết toán thuế TNCN với cơ quan thuế.

https://thoibaoonline.com/cach-xu-ly-hoa-don-doi-voi-ke-toan-nha-hang/

Người lao động phải làm quyết toán thuế trong trường hợp nào?

Theo Thông tư 111/2014/TT-BTC tại Điều 25, Khoản 2, Điểm c quy định như sau:
“c) Cá nhân cư trú có thu nhập từ tiền lương, tiền công, từ kinh doanh có trách nhiệm khai quyết toán thuế nếu có số thuế phải nộp thêm hoặc có số thuế nộp thừa đề nghị hoàn thuế hoặc bù trừ thuế vào kỳ khai thuế tiếp theo”

Căn cứ theo quy định trên thì cá nhân có thu nhập từ hai nơi trở lên phải tự quyết toán thuế với cơ quan thuế. Cá nhân đó phải tự khai quyết toán thuế trong trường hợp sau:

+ Cá nhân có số thuế thu nhập cá nhân phải nộp thêm.
+ cá nhân có số thuế nộp thừa đề nghị hoàn thuế hoặc bù trừ vào kỳ sau.

Như vậy, việc nộp thuế TNCN đã được quy định cụ thể, nếu trong trường hợp cá nhân không phải nộp thêm thuế hoặc có số thuế nộp thừa, nhưng không muốn hoàn hoặc bù trừ vào kỳ sau thì không phải khai quyết toán thuế.

Hồ sơ tự quyết toán thuế TNCN

Thư xác nhận tiền lương, các khoản thu nhập tại những nơi chi trả thu nhập.

Tờ khai quyết toán thuế mẫu số 02/QTT-TNCN

Phụ lục 02-1/BK-QTT-TNCN: Bảng kê giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc
Bản chụp các chứng từ chứng minh số thuế đã khấu trừ, đã tạm nộp trong năm, số thuế đã nộp ở nước ngoài (nếu có)
Các hóa đơn chứng từ chứng minh khoản đóng góp vào quỹ từ thiện, quỹ nhân đạo, quỹ khuyến học (nếu có)_Bản chụp.
Chứng minh thư nhân dân.
Hồ sơ giảm trừ gia cảnh nếu có
https://thoibaoonline.com/

Related posts

Xe tải nào chạy được trong giờ cấm tải?

Trịnh An Nhiên

Sử dụng gạch lát chống thấm cho sân thượng

Trịnh An Nhiên

Bí quyết làm nước chấm thịt nướng kiểu Nhật chuẩn vị

Trịnh An Nhiên

Leave a Comment