Image default
Đời sống Tin tức

Làm thế nào để tránh “bẫy” khi đọc báo cáo tài chính?

Tình trạng xảy ra phổ biến trong thời gian vừa qua là doanh nghiệp chỉ công bố Báo cáo tài chính tóm tắt và ghi chú: Báo cáo tài chính đã được kiểm toán. Như vậy, các báo cáo tài chính này được coi là không có giá trị vì không đăng đầy đủ các ý kiến của Kiểm toán viên. Đứng trước tình hình này, Nhà đầu tư cần cân nhắc cũng như xem xét cẩn trọng trước quyết định đầu tư thông qua báo cáo tài chính của doanh nghiệp.

Đứng trước tình hình đã được đề cập ở trên, Nhà đầu tư cần yêu cầu công ty hay cơ quan công bố thông tin cung cấp đầy đủ. Sau khi đã nhận được thông tin đầy đủ, cộng với ý kiến Kiểm toán viên thì Nhà đầu tư cần xem xét, cân nhắc những điểm sau:

báo cáo tài chính

– Xem xét công ty kiểm toán đó là công ty như thế nào, đã kiểm toán nhiều doanh nghiệp chưa, có uy tín trên thị trường như thế nào? Kiểm toán viên thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính có nhiều kinh nghiệm hay chưa, có vướng mắc, rủi ro trong quá trình hành nghề hay không? Nếu Kiểm toán viên là người có liên quan đến doanh nghiệp được kiểm toán thì mức độ tin cậy cũng giảm đi.

– Xem ý kiến cụ thể của Kiểm toán viên. Nếu họ đưa ra ý kiến chấp thuận toàn phần thì yên tâm. Nếu đưa ra ý kiến ngoại trừ thì phải quan tâm đến ý kiến này trên cả hai phương diện: lượng và chất.

Ngoại trừ nhiều điểm thì tất nhiên sẽ không đáng tin cậy bằng ngoại trừ ít điểm. Ví dụ, ngoại trừ số dư hàng tồn kho rất cần được quan tâm. Nếu là doanh nghiệp dịch vụ, số dư hàng tồn kho không đáng kể, ngoại trừ không ảnh hưởng gì, nhưng nếu là doanh nghiệp sản xuất thì ngoại trừ số dư hàng tồn kho rất nguy hiểm, bởi bản thân giá trị doanh nghiệp nằm trong giá trị hàng tồn kho.

Hàng hóa mua về để bán, hoặc hàng hoá sản xuất ra chưa bán được hay nguyên liệu nhập về để sản xuất… Nếu ngoại trừ tất cả cái đó thì không thể yên tâm hoặc ngoại trừ về số khấu hao tài sản cố định thì Nhà đầu tư phải phân tích số khấu hao đó là lớn hay nhỏ.

Với doanh nghiệp sản xuất, tăng giảm khấu hao là dẫn đến lỗ hoặc lãi ngay lập tức. Nếu doanh nghiệp có tài sản cố định ít thì việc ngoại trừ khấu hao ảnh hưởng không đáng kể.

Hoặc vấn đề ngoại trừ khoản dự phòng đầu tư tài chính. Nếu doanh nghiệp đầu tư ít thì có dự phòng hay không cũng không quan trọng. Nhưng nếu doanh nghiệp đầu tư một nửa hoặc 2/3 số vốn vào công ty khác thì khoản dự phòng trở nên rất quan trọng…

Một điểm nữa, khi đọc báo cáo kiểm toán, Nhà đầu tư cần phải xem xét có sự thay đổi chính sách kế toán, thay đổi kế toán trưởng, thay đổi ban lãnh đạo hay không. Thoạt tiên, có vẻ như những thông tin này không liên quan, nhưng thực tế lại rất quan trọng.

Nhà đầu tư phải tìm hiểu xem nguyên nhân của việc thay đổi, tác động của việc thay đổi đó. Thay đổi do vấn đề lương, thưởng thì không sao, nhưng nếu do bất đồng trong quan điểm về tuân thủ chuẩn mực kế toán, tài chính thì đó là vấn đề đáng lưu tâm.
https://dulichcungban.net/

https://dulichcungban.net/can-nhung-dieu-kien-gi-de-dn-ke-khai-thue-qua-mang/

Related posts

Đánh giá xe Vision 2020 kèm giá bán các màu mới

Trịnh An Nhiên

Sử dụng gạch lát chống thấm cho sân thượng

Trịnh An Nhiên

Phương pháp giáo dục trẻ em đúng đắn nhất

Trịnh An Nhiên

Leave a Comment