Image default
Tin tức

Lưu ý về thuế GTGT khi quyết toán thuế công ty thương mại

Công ty thương mại là một trong những mô hình doanh nghiệp phải thực hiện quyết toán thuế hàng năm. Bên cạnh những thắc mắc về việc lập báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn, tra cứu hóa đơn điện tử ở đâu, thuế thu nhập cá nhân kê khai thế nào,… kế toán thường khá lúng túng trong việc xác định thuế GTGT khi làm quyết toán thuế. Vì thế, kế toán cần trang bị sẵn cho mình những kinh nghiệm khi quyết toán thuế công ty thương mại để tránh gây tổn thất cho công ty khi cơ quan thuế thanh tra, kiểm tra.

1. Khi quyết toán thuế công ty thương mại cần lưu ý gì về thuế GTGT?

– Kế toán cần kiểm tra và lập riêng 1 bảng, xem xét kỳ nào đã nộp tờ khai thuế GTGT đúng hạn và kỳ nào chưa đúng hạn.

– Tờ khai theo tháng phải được kiểm tra chuẩn, tránh tình trạng lẫn lộn và có được kê khai đầy đủ hay không, có tháng nào bị mất hoặc thất lạc tờ khai thuế không.

– Kế toán tiến hành rà soát lại toàn bộ hóa đơn GTGT của doanh nghiệp xem những hóa đơn đó đã được kê khai thuế hay chưa. Nếu đã kê khai thì cần kiểm tra kỹ lại toàn bộ về thông tin trên hóa đơn bao gồm mã số thuế, địa chỉ, ngày tháng lập hóa đơn,… xem đã chính xác hay chưa. Trường hợp hóa đơn bị thất lạc thì phải xem xét lại.

– Khi làm sổ sách ở công ty thương mại, kế toán sẽ cần xuất tờ khai hàng kỳ ra 1 file excel 12 tháng bao gồm tờ khai đầu ra và tờ khai đầu vào.

– Nên lọc ra toàn bộ những hóa đơn thanh toán có tổng giá trị trên 20 triệu đồng.

– Đối với những hóa đơn có vấn đề như bị mất, thất lạc, bị sai sót,… thì cần lập ra một danh sách riêng để theo dõi.

thuế GTGT

2. Về hợp đồng mua bán của công ty thương mại

Đối với khoản hợp đồng mua bán trong công ty thương mại, kế toán làm như sau:

– Lập riêng 1 bảng để kê khai toàn bộ những hợp đồng kinh tế mua vào, bán ra của công ty thương mại.

– Lập bảng liệt kê tình trạng hợp đồng kinh tế mua vào, bán ra còn dang dở.

– Tổng hợp về giá trị của hợp đồng kinh tế, ngày bắt đầu ký kết hợp đồng và ngày thanh lý hợp đồng kinh tế của công ty thương mại.

3. Doanh thu và hóa đơn khi quyết toán thuế công ty thương mại

– Kế toán cần đối chiếu doanh thu TK 511 bao gồm: Bảng kê khai hóa đơn; Chứng từ hóa đơn và hóa đơn bán ra.

– Kiểm tra lại ngày xuất kho và ngày xuất hóa đơn xem cả hai ngày này có khớp với nhau hay không. Nếu chưa khớp thì cần lập tức điều chỉnh lại.

– Đối với những hóa đơn bị xóa bỏ, cần lập 1 file Excel để kê khai vào. 

Ưu điểm của việc kê khai thuế qua mạng đối với doanh nghiệp

Hạn chế các đối tượng tự in, đặt in hóa đơn

4. Khi quyết toán thuế công ty thương mại nên chú ý đối với hàng tồn kho 152, 155 và 156

– Kiểm tra xem hàng tồn kho có trùng khớp với số lượng tồn kho ở trên sổ sách hay không. Trong trường hợp dữ liệu ở 2 bên không trùng khớp với nhau thì truy thuế TNDN và thuế GTGT theo phương pháp ấn định.

– Rà soát lại xem hóa đơn xuất ra so với kho có bị âm hay không, có phiếu xuất nhập và có thẻ kho đầy đủ hay không.

– Kế toán cần phải lập bảng tổng hợp xuất nhập tồn những mặt hàng chi tiết ở trong kho hàng

– Kiểm tra lại lượng hàng tồn kho trước khi có thanh tra kiểm tra. Trong trường hợp hàng trong kho và hàng trong sổ đang bị chênh lệch thì cần có biện pháp xử lý hàng để vào kho cho khớp số lượng.

– Đối với những mặt hàng trong công ty thương mại mà bán thấp hơn so với giá vốn thì kế toán cần lập riêng 1 bảng tổng hợp lại những mặt hàng này. Trường hợp công ty không có phương án giải trình hoặc giải trình không hợp lý, công ty sẽ bị ấn định thuế.

Related posts

Phương pháp giáo dục trẻ em đúng đắn nhất

Trịnh An Nhiên

Bạn đã biết chọn màu sơn tốt nhất cho phòng tối chưa?

Trịnh An Nhiên

Cách dùng đông trùng hạ thảo cho bé như thế nào?

Trịnh An Nhiên

Leave a Comment